Élet Virága Biobolt
1119 Budapest, Andor utca 25/b
Nyitvatartás:
Hétfő - Péntek: 10-18 óráig
Szombat: 09-13 óráig
Vasárnap: Zárva

Telefon, Fax:
06(1) 204-4180, 06(70) 516-8999

Egészséges-Élet
A XXI. század technologiája az egészséges, vegyszerektől és tartósítószerektől mentes táplálkozás szolgálatában.
Interjú Drunvalo Melchizedekkel

Marie: Az előző interjúink alkalmával (2000. december és 2002. július), nem tűntél olyan optimistának, mint most azzal kapcsolatban, ami a világban történik.

Drunvalo: Tudom, hogy véghez tudjuk vinni, mert beleláthattam a jövőbe. Bár annak ellenére, hogy optimista szemlélettel azt mondom “megcsináljuk”, még mindig a “tű szűk fokán” haladunk keresztül, amikor úgy tűnik, hogy reménytelen. és ők (a vezetőim) nem engedték megláttatni, hogy mi volt az, de valami történik és ami annyira reménytelennek tűnik, az nagyon gyorsan megváltozik.

Marie: Ez olyan mint az a három napos sötétség, amit emlitettél?

Drunvalo: Nem, ennek semmi köze ehhez. úgy tűnik, hogy a környezetünk, amiben élünk teljes egészében meghal és minden, ami ebben van. Effelé az állapot felé tartunk most. Tehát úgy tűnik, hogy reménytelen. Az angyalaim nem mutatták meg nekem ezeket a részleteket. Csak annyit mondhattak, hogy életemben szemtanujává válok annak, hogy minden megszűnik. Akkor ez a “dolog” meg fog történni. és a világ helyzete gyorsan és teljesen megváltozik.

Marie: A tanfolyamon “emberhullámok”-at emlitettél, akik meghalnak majd. Megmagyaráznád, miről beszéltél?

Drunvalo: A hullámokat az amerikai indiánok jövendölései is megemlitik. Nagyon régen élt egy amerikai indián, akinek megengedték, hogy meglátogasson minden törzset - leginkább az Egyesült államokban - és a titkos törzseket is (a Nagymama törzseket), hogy ott összegyűjtse és leirja ezeknek a törzseknek azon jövendöléseit, ami közös volt bennük. Megtalált egy olyan fonalat, amely végigfut az összes prófécián és amely arról az időről beszél, ami közeledőben van. Az embereknek három hulláma van a Földön, akikről azt mondják, hogy nagyon rövid időn belül meg fognak halni. Nem tudom, hogy mit jelent ez pontosan, de amikor erről olvastam, az volt az érzésem, hogy mindez körülbelül 10 nap alatt megtörténik. Valami nagyon gyors, valami NAGYON NAGY dolog történik és rendkivül nagy számban elpusztitja az embereket.

Kívülről nézve ez borzalmasnak tűnik. Ez lehet atomháború, madárinfluenza, vagy ki tudja mi. Külső szemlélőként a túlélők számára katasztrófának tűnik, de belső szemlélőként, akik ilyen módon távoznak el, ezt igy tervezték. El akarnak menni és együtt akarnak elmenni. Amikor a Földet elhagyva összegyűlnek, akkor az első hullám egy konkrét helyre - időben / térben / dimenzióban - távozik, igy együtt lehetnek azok, akik összetartoznak. Mivel ők nincsenek igazán összehangolódva a Földdel, ezért egymással tudnak csak harmóniában lenni (máshol).

Azt tartják, hogy ezután egy még nagyobb változás történik, amellyel az emberek egy másik hulláma távozik a bolygóról. Ez szintén az ő belső szintjük szerinti választás alapján történik - nem egyfajta öngyilkosság - hanem belülről ezek az emberek tudják, hogy történik valami, igy összegyűlnek azért, hogy egy másik helyre távozzanak térben/időben.

Azután jön egy harmadik hullám, amellyel ismét rengeteg ember hal meg. Ezt a csoportot “stopposoknak” nevezik a próféciában, mivel nem tudják, hogy hol van az otthonuk, ezért távoznak igy el, hogy megkeressék azt a helyet, amit legvégül otthonuknak éreznek.

Amint ezek a hullámok elvonulnak, az embereknek mindössze milliói (nem milliárd) maradnak a világon - ami egy nagyon kicsi szám. Az őslakó amerikaik jövendölése szerint azok az emberek, akik itt maradnak, Egy szivben egyesülnek. Egyetlen élő létezővé válnak.

A versengéstől vagy vallástól függetlenül minden külömbözőség megszünik és a hátralévő emberek egy családdá lesznek. Ezután ezzel az újonnan megtalált magasabb tudatossággal azok, akik itt maradtak a Földön, magukhoz ölelik a Földet és elrepülnek vele - mintha a Föld űrhajóvá vált volna, amely egy új hely felé repül és a Földön az életnek egy csodálatosan új módja jelenik meg.

Marie: Tehát a jelenlegi Földet űrhajóként használva…szóval úgy érted, hogy a Föld Anya megtisztitja önmagát ebben a folyamatban?

Drunvalo:
Igen, minden megoldódik. Mindent tökéletesen elrendezünk a tiszta tudatosságunkon keresztül. Nem a technológián vagy bármi ehhez hasonlón, hanem az ősvalónkon keresztül. A Melchizedek-ek szempontjából tulajdonképpen a Föld űrpályáját változtatjuk meg.

Marie: A legutóbbi interjúnkban azt mondtad, hogy egy parallel Földre megyünk át, azután egy másik parallel Földre és igy tovább. Megváltozott ez az elmélet vagy átalakulóban van?

Drunvalo:
Csak azt mondom, hogy ez az amerikai indiánok jövendölése. A Melchizedek-ek hite szerint többről van itt szó – jóval többről. De az amerikai indiánok jövendölésének elmélete az, hogy az emberek többsége meghal, eltávozik a Földről és máshová megy. Ez nagyon is megtörténhet - nem tudom biztosan. Csak azt mondom, hogy sok törzsben ez közös.

Marie: Azonban ahogy hallgattunk ezen a héten, úgy éreztük, hogy az emberiség (mi) hazamegyünk…

Drunvalo:
óh, igen, mert ezután együtt hagyjuk el a Földet mindannyian. Elérkezik az az idő, amikor teljesen elhagyjuk a Földet, átváltoztatjuk azt, a létezésnek egy másik szintjére lépünk és ez kezdete egy nagyon gyors, de nagyon hosszú utazásnak. és mi mindannyian elérkezünk a csillagokon és bolygókon túlra, létezésünknek egy más formájába és egy másik oktávjára.

Marie: A testünkkel együtt távozunk el?

Drunvalo: Kezdetben igen. A testünkkel együtt távozunk és azután a testünk mutálódik, ami sokkal inkább egy földön kivülihez (ET) lesz hasonlatos. Azután Mindenné válunk. Azonban ez az utazásnak csak a kezdete.

Marie:
Ez nagyon izgalmas! Ez az, amiről Barbara Marx Hubbard beszél az új “Emberiség felemelkedése” cimű DVD-jén. Nem mehetünk tovább azon az úton, amelyen most haladunk. Ez romboló.

Emlitetted, hogy 1999. augusztusának világ-vége proféciája esetében először tévedtek. Csodálkoztam ezen…mivel úgy tűnt, hogy mindenki azt mondja, valami történik “hamarosan, hamarosan, hamarosan”. Szerinted ez (a világ-vége forgatókönyv) bekövetkezik 2013. február előtt?

Drunvalo: Igen, és nagyon sok dél-amerikai törzset illetően van még egy jövendölés erről az évről, 2007-ről is. Nem akarom elmondani, hogy mi ez a jövendölés - hagyom, hogy ők mondják el - azonban sok őshonos törzs van, akik nagyon sok változást várnak, amely ebben az évben történik meg. Tehát azt gondolom, hogy mostantól 2013-ig tartó időszakban nagyon sok változáson megyünk majd keresztül.

Marie: Ami engem illet, figyelem a galaktikus központot és a Plutót a Nyilasban 29 foknál, ezért nem lennék meglepve, ha ez akörüli időpontban történne (2007/12/28). Szóval azt mondod, hogy külömböző szakaszok lehetségesek, tudod olyan, mint Első Fázis, Második Fázis, Harmadik Fázis?

Drunvalo:
Ez szakaszosan megy végbe. Ez nem olyan, ami igy történik (Drunvalo csettint az ujjával).

Sosem láttunk olyan növényt, amely a magból azonnal nagy fává nő. Az élet mindig szakaszokban fejlődik, bár néha ezek a szakaszok elég nagyok, néha robbanékonyak lehetnek. Azonban az elsődleges dolog, amit remélem az emberek tudatositanak majd, hogy minden rendben lesz. A legfontosabb dolog, amit én látok most az, hogy megtaláljuk a szakrális helyet a szivünkben. (ld. Drunvalo könyve: élet a szivben).

Amikor emlékezni tudunk a létezés ősi módjára és be tudunk jutni erre a szakrális helyre és csak ülni és figyelni mindezt, mint egy filmet és nem hagyni, hogy bármilyen módon megérintsen. Emlékezz, hogy a Föld Anya tudja, kik ezek az emberek, akik az „Egy Szivvé” tudnak válni. Igazából szerencsésebb, ha azt mondjuk „Egy Lótusz”. A szivben erre a helyre mindig úgy hivatkoznak, hogy lótusz. Amikor megtaláltad az utat oda, a Föld Anya teljes egészében gondodat viseli és megvéd és mindennel ellát téged. Bár körülötted minden őrületnek tűnik, csodálatos lesz.

Marie: Hogyan tudunk erre a legjobban felkészülni?

Drunvalo: Nem hiszem, hogy bárki is fel tudna készülni erre a fizikai szinten. Nincs lehetőség, hogy felkészüljünk arra, ami történni fog. Látod, senki sem tudja. A felkészülés bennünk van. Ez az elsődleges hely.

Olvastad a Pentagon álláspontját, hogy mi fog történni? A Pentagon a mostani életnormáink szerint egy-három évet jósol ezen a bolygón. Ez az ő találgatásuk. Mindenki csak találgat. Nincs olyan szakértő ezen a bolygón, aki meg tudná mondani, hogy mi fog történni és pontosan mikor. Az elmúlt 250 millió évben csak két példa volt erre, amiből megérthetjuk, hogy mi fog történni.

A Föld tengeráramlatai lelassulnak és a Golf-áramlás az Atlanti óceánban minden bizonnyal úgy tűnik, hogy leáll. Az 1300-as években volt az utolsó alkalom, amikor lelassult és akkor pontosan azt tette, amit most újra elkezdett – szélsőséges időjárás - forróság/hideg, szárazság/esőzés.

Az 1400-as években egy olyan időszakon ment keresztül különösen a Nyugat, amikor 47 évig egy csepp eső sem esett. A folyók, tavak kiszáradtak, a fák kiégtek. és ezért kellett az Anasazi-aknak távozniuk. Nem tudtak ott élni. Ezt mind feljegyezték. és a Kelet rendkivül hideggé vált. Ha megnézed George Washingtont, amint keresztül halad Delaware-en, sok úszó jégtábla van a folyón, ahogyan ezt az akkori festmények ábrázolták.

Azt hisszük, hogy az időjárásunk mindig ilyen volt. Azonban a mostani időjárás csak 1850 óta ilyen. 550 évbe tellett, amig az időjárás ugyanolyan lett, mint most. Igen, belemehetnék a részletekben és órákat tölthetnénk el ezzel a témával, de ennyi az összes rendelkezésre álló információnk, ami alapján előre láthatunk ezen az úton.

Mostanában játszák „A kényelmetlen igazság” cimű Al Gore filmet -akit nagyon optimistának tartok, amiért 10 évet jósol nekünk. Azonban nem ismerek egyetlen olyan tudóst sem a Földön, aki 10 évet adna nekük, vagy bárki mást, aki ilyen hosszú időt jósolna.

A Pentagon az éghajlat olyan gyors változásáról beszél, amely lehetetlenné teszi, hogy bizonyos területeken élhessünk. Az, hogy pontosan hol vannak ezek a területek, nem tudják. Annyit tehetnek mindössze, hogy visszatekintenek arra a két időszakra a történelemben és megnézik, hogy mi történt. De ugyanúgy fog megtörténni? Talán igen, talán nem. Amit viszont tudnak, hogy lesznek területek, amelyek lakhatatlanná válnak. Az utolsó leállás előtt, amiről úgy gondoljuk, hogy ezt teszi most is, a jelenlegi New York városának akkori helye lakhatatlan volt. Egy mérföld vastag jégtakaró boritotta. Nem tudunk igy élni. Ez lehetetlenseg. A tényeket tekintve Norvégia, Dánia és Svédország is jég alatt volt és a Pentagon jóslata szerint ezeket az országokat hamarosan ismét félmérföldes jégtakaró boritja majd.

Marie: A hamarosan azt jelenti, hogy három éven belül?

Drunvalo:
Hamarosan kezdetét veszi. Valószinűleg egy állandó vihar lesz, ami soha nem múlik el – egy olyan idő, ahol állandó a tél. Igy az embereknek el kell hagyniuk ezt a területet. A bekövetkező népvándorlás az, ami a Pentagont a legjobban aggasztja. Emberek billiói kényszerülnek arra, hogy elhagyják lakóhelyüket és megpróbálják a túlélést valahol máshol. Ez azt eredményezi, hogy minden összeomlik. Nincs több étel az élelmiszer üzletekben, a gazdaság összeomlik és igy tovább. Nem tudunk növényeket termeszteni, amikor ez elkezdődik, mert nincs se eleje se vége az évszakoknak. A növények összezavarodnak és az étel válik az egyik legjelentősebb árucikké.

Marie: Tehát a megoldás az lenne, hogy megtanuljuk hogyan lélegezzük és hagyjuk abba az étkezést?

Drunvalo:
Ez is egy lehetőség hiszen Németországban van egy könyv, amit az új kiadóm publikált, amely megmutatja, hogy 9 nap alatt megtanulhatod, miként lehet étel és ital nélkül élni. A tápanyaghoz a pránából és levegőből teljes mértékben hozzá tudunk jutni, tehát képesek vagyunk minden nélkül élni.

Yogananda megmutatta ezt a világnak. Mindenki azt hitte, hogy halott. Nem halt meg. Amikor Yogananda 1950-es években „meghalt” a testi funkciói leálltak. 20 nappal később, a halottasház alkalmazottai szerint a teste teljesen normálisnak tűnt, de nem lélegzett, nem vert a szive, nem mutatott életjeleket. Bármelyik pillanatban felébredve a következőket mondhatta volna: Látjátok? 20 valahány napig aludtam étel nélkül, ital nélkül minden nélkül és jól vagyok. (forditó megjegyzése: ld. Paramahansa Yogananda Egy jógi önéletrajza cimű könyve). Ez a Kriya jóga. Ez az eredménye a dévakkal (istenségekkel) való együttműködésnek és a Föld Anya fényenergiájának. Ez az isteni adományunk, bár úgy tűnik, hogy a legtöbb ember nem hisz ebben.

Marie: A tanfolyamodon arról tanultunk, hogyan lépjünk ki az elménkből a szivünkbe és hogyan működjünk a sziv szakrális helyéről. Elmagyaráztad hogyan működik az elme a dualitásban, viszont mig a szivünkben létezünk, akkor csak „vagyunk” (a tiszta létezésben). Ha a tanfolyam minden résztvevője gyakorolja a szivmeditációt, akkor ez az energia exponenciálisan kiterjeszthető és segit mindannyiunkat abban, hogy a félelmünk elmúljon és az átmenet zökkenőmentes legyen?

Drunvalo:
Segit megszabadulni a félelemtől, de nem egészen igy működik. A Föld Anya megváltoztatja a világot. Most minden az ≈ê irányitása alatt van, tehát nekünk nem kell tennünk semmit, csak szolgálni ≈êt. Ha azt mondja, hogy tegyünk valamit, akkor megtesszük, ha nem kér semmit, akkor nyugodtak maradunk. Megnyertük a játszmát, minden majdnem a helyén van. Minden egyensúlyban van. Vannak dolgok, amit tennünk kell, de erről gondoskodnak majd… Nekünk csak menni kell tovább. Azonban közeledik az idő, amikor egy éttermi beszélgetés, mint ez, már csak emlék lesz. Nem fogjuk tudni ezt megtenni és a legfontosabb dolog, amivel törődni kell, hogy ebben az időben egy igazi fénymunkás nem kezd el félni és nem gondolja azt, hogy „óh, mindennek vége”. Nem, ez csak a kezdet.

Tartsd távol magadtól a félelmet és higgyj Isten jelenlétében. Valószinűleg elveszitünk néhány embert ez idő alatt, mert ha elkezdesz félni, akkor vége.

A Taos indiánok azt mondják, hogy amikor minden elkezd összedőlni, menj be a házadba és húzd be a függönyöket, hogy ne lásd mindazt a szörnyűséget, ami félelmet okozhat. és maradj a szivedben és hagyd a Föld Anyát és minden energiát, aminek meghitt részese vagy, hogy végezzék a dolgukat és maradj meg a hitedben.

Ezt könnyű mondani, de nehezebb megvalósitani. Ez olyan, mint amikor egy rákos vagy ehhez hasonló betegnek az emberek azt mondják, hogy meg fog halni, és akkor igazán elkezd aggódni. Viszont mi halhatatlanok vagyunk. Mi örökkön örökké éltünk és ezen is keresztül fogunk jutni. Emlékezzünk arra, hogy ez az átmenet ideje. Az átmenetek mindig őrült dolgokkal járnak. Tartsd távol magadtól a félelemet és maradj Isten jelenlétében.

Marie:
Személyesen az a meggyőződésem, hogy az embereknek, ha itt hagysz minket hiányozni fogsz.

Drunvalo: Rólam beszélsz? óh nem! A Földdel maradok. Ahová a bolygóval megyünk az a hely, ahonnan származom. Ezért küldtek ide, mert szükség volt egy emlékező kapcsolatra ehhez. Tehát most, a felemelkedett mesterek már visszamentek erre a helyre. Néhányuk visszajött ide, igy az emberiség már rendelkezik az úttal és az emlékezéssel. Már bennünk van. Bennünk van, hogy kik vagyunk. Kódolva van minden egyes DNS-ünkben.

Marie:
Lenyűgözött, hogy megosztottad velünk, hogy a Föld kundalini energiája elindult Tibetből. A Panama csatornánál egy időre megakadt, aztán végül kiszabadult – hála több száz törzs öt évvel ezelőtt nyújtott segitségének – elérve Perut és Chilét. Tudsz erről még többet mondani, kiemelve a Fehér Piramist?

Drunvalo:
Tibetben volt egy Fehér Piramis, amit a felfedezők megtaláltak. Ezelőtt volt egy ilyen Atlantiszban is. Most az energia Chilébe költözött. Valaki fizikai szinten fog épiteni egy ilyet oda, mert ez a legfontosabb hellyé válik a világon.

Marie: Mikor szabaditották ki az energiát Panamából?

Drunvalo: 2001. szeptemberében, 11-e körül. Azonban hosszabb ideig tartott, amig elérte Dél-Amerikát, valamikor úgy 2002 közepén érte el valójában Chilét. 112 törzs egy kört formálva várta az energiát. 2002-ben minden befejeződött. Erről irok most egy könyvet – igy az egész történet és minden, ami e körül zajlott hamarosan megjelenik.

Marie:
Akkor mesélnél a következő könyvedről?

Drunvalo: A könyv a Föld kundalini energiájáról szól, a mozgásáról és mindarról, ami az őshonos törzzsel történt és az új energiához kapcsolódó szertartásról. Ez a remény és inspiráció története, mivel ez egy nagyon POZITIV ESEMéNY, amely most történik.

Ez a nők inspirációjának a története is egyben, mivel arról a változásról szól, hogy az energia a férfitól a női felé mozdul el.

Marie: Kommentálnád Mikael Zayat új olaját, mint a arkangyal sorozatot?

Drunvalo:
Nem próbáltam ki még mindegyiket, de nagyon szeretem a Metatron arkangyalnak nevezetett olajat valamint Michael Arkangyalt és Mária Magdalénát. Az Isteni Nőiesség és Félelemnélküliség olajoknak szintén jó az illatuk. Ha valami magához vonz, akkor az jó. De ismersz engem, Mikael Zayat által készitett olajok mindegyikét szeretem. Szeretem a kristályokat is, de valahol legbelül fel kell ismernünk, hogy az emberi test mindennel rendelkezik. Még csak ételre sincs szükségünk. Elérjük azt a pontot, amikor már nincs szükségünk ezekre. Csak maradj a szivedben és csak LéTEZZ.

Marie:
Nagyon köszönöm, Drunvalo.

a legjobb ezoterikus és az élettel, egészséggel foglalkozó könyvek kiadója és a cikk forrása: http://www.mandala-veda.hu


Impresszum |  Cégünkről |  Elérhetőségeink |