Élet Virága Biobolt
1119 Budapest, Andor utca 25/b
Nyitvatartás:
Hétfő - Péntek: 10-18 óráig
Szombat: 09-13 óráig
Vasárnap: Zárva

Telefon, Fax:
06(1) 204-4180, 06(70) 516-8999

Egészséges-Élet
A XXI. század technologiája az egészséges, vegyszerektől és tartósítószerektől mentes táplálkozás szolgálatában.
Mi a Preventa? Deutérium story, Deutérium megvonás
A PreventaÆ egy olyan csökkentett deutérium-tartalmú termékcsalád neve, melynek egyik komponense egy magyar világszabadalom alapján létrehozott forradalmian új hatóanyag. A hatóanyag alkalmazására épülő eljárás megoldást kínál a daganatos betegségek megelőzésére és gyógyítására. Az eljárás daganatellenes hatékonysága igazolt, és bizonyítottan nincs káros mellékhatása.

A PreventaÆ csökkentett deutérium-tartalmú ivóvizet a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Intézetének szakvéleménye, valamint az Országos Élelmezés-és Táplálkozástudományi Intézet és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal állásfoglalása alapján a Budapest Fővárosi Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás engedélyezte 1999-ben. A termék előállítása és minőségbiztosítása ISO 9001 követelményeknek megfelelően történik.

Tíz évvel ezelőtt még a szakemberek körében is meglepő újdonságnak számított a deutériummegvonás jelentős élettani hatása. Napjainkban a deutérium depléció jelentősége a daganatos betegségek kezelésében és megelőzésében már széles körben ismert és elfogadott. A készítmény állatgyógyászati célra törzskönyvezett daganatellenes gyógyszer (Vetera-DDW-25Æ A.U.V.), humán gyógyszerként való törzskönyvezése folyamatban van.

Köztudott, hogy a felnőtt ember szervezetének mintegy 60-70%-a víz. A vízmolekulák egy része azonban a hidrogén- és az oxigénatomok mellett deutériumot is tartalmaz. A deutérium a hidrogénnek egy olyan stabil változata, amely abban különbözik az egyes tömegszámú hidrogénatomtól, hogy atommagja a proton mellett egy neutront is tartalmaz. Az egyik legegyszerűbb deutériumot tartalmazó vegyület a nehézvíz ( D2O ).

Földünkön az élőlények deutérium-tartalmát alapvetően az óceánok vizének, illetve a légköri mozgások következtében az óceánokból elpárolgó, majd eső és hó formájában a szárazföldre lehulló csapadék deutérium-tartalma határozza meg. Általánosságban megállapítható, hogy a csapadék D-tartalma az Egyenlítőtől az Északi- és a Déli-sark felé, az óceánoktól a szárazföld belseje felé haladva, valamint a tengerszint feletti magassággal arányosan csökken.

Éghajlati övünkön a felszíni vizek deutérium-tartalma minimális ingadozással 150 ppm (azaz a vízben egymillió hidrogénatom között 150 deutériumatom található), szemben az Egyenlítő területén lehulló 155 ppm-es, vagy a Kanada északi részén, a kontinens belsejében mért 135-140 ppm-es értékekkel.

Természetes vizeink 150 ppm deutériumot tartalmaznak, mely 16,8 mmol/l HDO-koncentrációnak felel meg. Egy felnőtt ember szervezetében a deutérium koncentrációja kb. 12-14 mmol/l. Ha ezt a mennyiséget összevetjük más létfontosságú elemek mennyiségével, kiderül, hogy a deutérium kb. hatszor akkora mennyiségben van jelen, mint a kalcium, tízszer akkora mennyiségben, mint a magnézium.

Tudományos vizsgálatok, klinikai tesztek igazolták a deutérium élettani jelentőségét, a deutériummegvonás daganatellenes hatását.


Deutérium story

A deutérium felfedezését H.C.
Urey az American Association for the Advancement of Science New Orleansban tartott 1931. évi karácsonyi ülésén jelentette be, akit felfedezéséért 1934-ben kémiai Nobel-díjjal jutalmaztak. A deutériumatom abban különbözik a közönséges hidrogénatomtól, hogy atommagja a proton mellett egy neutront is tartalmaz, azaz a tömegszáma egy helyett kettő; innen ered a nehézhidrogén elnevezés is. A kezdeti kísérleteket nagymértékben hátráltatta, hogy csak igen kis mennyiségben állt rendelkezésre a nehézhidrogén fő forrásának tekinthető nehézvíz. A későbbi kísérletek közös vonása az volt, hogy a nehézvíz hatását nagy feleslegben adagolva vizsgálták. A felfedezés óta eltelt 70 év során senki nem vizsgálta, hogy milyen biológiai jelentősége lehet a természetben jelenlévő deutériumnak. Dr. Somlyai Gábor nevéhez fűződik a természetben megtalálható deutérium élettani jelentőségének, a deutériummegvonás daganatellenes hatásának felismerése. A feltaláló a szegedi József Attila Tudományegyetemen szerzett biológus diplomát 1982-ben, majd a Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjasaként 1988-ban védte meg kandidátusi disszertációját. 1988-ban DFG ösztöndíjasként Göttingenben a Georg-August Egyetemen, majd meghívásra a University of Missouri-Columbia egyetemen végzett molekuláris genetikai kutatásokat. Hazaérkezése után, 1990-ben az Országos Onkológiai Intézet tudományos főmunkatársaként végezte az első kísérleteket, amelyek a természetben megtalálható deutérium szerepét vizsgálták a sejtosztódás szabályozásában. Vizsgálatai igazolták a deutérium/hidrogén izotóppár élettani jelentőségét.

Somlyai dr. társaival 1993-ban alapította meg a HYD Kutató-Fejlesztő Kft.-t, azóta ez a cég irányítja a kutatásokat, a gyógyszerfejlesztést, és azoknak a csökkentett deutérium-tartalmú fogyasztói termékeknek a fejlesztését, gyártását és forgalmazását, amelyek fontos szerepet játszhatnak az egészség megőrzésében, a daganatos betegségek megelőzésében és gyógyításában.

A találmányt nemzetközi szabadalmak védik, az eljárásra csaknem 20 ország adott szabadalmi oltalmat. A kutatások eredményeit angol, német és magyar nyelven publikáltuk, több előadást tartottunk nemzetközi konferenciákon, és könyv formájában is összefoglaltuk az elmúlt évek tapasztalatait. A 2000-ben kiadott „Győzzük le a rákot!” c. könyv 2001-ben angol nyelven is megjelent az Akadémiai Kiadó gondozásában, ugyanebben az évben kiadták román nyelven is. 2002-ben megjelent a könyv japán és amerikai kiadása.

Csökkentett deutérium-tartalmú ivóvíz termékünket (PreventaÆ-105) engedélyezték Japánban és Dániában, engedélyeztetése további országokban is folyamatban van.

1993 óta 40 különböző tumortípus esetében vizsgálták a deutérium depléció hatását, 1999-ben a készítményt daganatellenes állatgyógyszerként törzskönyvezték. Alkalmazása során a Vetera-DDW-25Æ A.U.V. a daganatos betegségek széles spektrumánál bizonyította rendkívüli hatékonyságát, a kezelt állatok 75-80%-ánál tapasztalható pozitív változás, javulás, gyógyulás. A 2000 elejétől forgalomban lévő PreventaÆ-105, a 2001-ben engedélyeztetett PreventaÆ-85, valamint a 2003 elejétől megvásárolható PreventaÆ-125 csökkentett deutérium-tartalmú ivóvíz hatékony eszköz az egészség megőrzésében, segít a daganatos betegségek megelőzésében és legyőzésében. 1992-ben kezdődött el a gyógyszer-engedélyeztetési eljárás Magyarországon, a preklinikai dokumentáció alapján az OGYI főigazgatója 1995-ben engedélyezte a humán Fázis II klinikai vizsgálatok megkezdését. A humán engedélyeztetés jelenleg is folyamatban van.

Deutérium megvonás

A daganatok kialakulása éveken át tartó, soklépcsős folyamat. Felmerül a kérdés, hogyan képes a deutérium-megvonás ennek a bonyolult folyamatnak a kimenetelét az ember szempontjából kedvező irányba befolyásolni. A kísérletek, klinikai vizsgálati eredmények, valamint a törzskönyvezett állatgyógyszer orvosi alkalmazása során szerzett tapasztalatok alapján azt mondhatjuk, hogy a Dd-víz fogyasztásakor a D-koncentráció csökkenése megállítja a tumor növekedését, majd annak részleges, illetve teljes pusztulását idézheti elő:

A felfedezéshez annak a kérdésnek a felvetése vezetett, van-e szerepe az élettani folyamatokban a természetben található deutériumnak? Az elmúlt 12 év során ilyen irányú vizsgálataink sokoldalúan igazolták, hogy a deutériummegvonás következtében számos folyamat másként zajlik le a biológiai rendszerekben. Ezek az eltérések azt mutatják, hogy a sejtek képesek érzékelni a D-koncentráció csökkenését, és ez számos folyamatot indukál bennük.

Ezekből a megfigyelésekből arra következtethetünk, hogy az élet több milliárd éves fejlődése során kihasználta azt a lehetőséget, hogy a hidrogénnek jelen van egy kettes tömegszámú változata, a deutérium. Az eljárás alapja ennek az eddig ismeretlen szabályozási rendszernek a felfedezése. Jelentőségét a daganatgyógyászat vonatkozásában az adja, hogy a kísérletek bizonyították; a deutériummegvonással meg lehet zavarni a daganatos sejtek anyagcseréjét, szabályozási rendszerét, ami a daganatos sejtek pusztulását eredményezi.

A deutériummegvonás daganatellenes hatásának alapja


Eddigi megfigyeléseink alapján elmondhatjuk, hogy a Dd-víz fogyasztásakor a D-koncentráció csökkenése megállíthatja a tumor növekedését, majd annak részleges, illetve teljes pusztulását idézheti elő. A Dd-víz ilyen irányú pozitív hatását több adat is támogatja:

1. In vitro szövettenyészeteknél a Dd-vízzel készült mesterséges tápfolyadékban gátolt volt a tumoros sejtek szaporodása, és a deutériummegvonás kísérleti rendszerünkben ún. programozott sejthalált (apoptózis) indukált.

2. Stagnált vagy csökkent a tumorok mérete egerekbe ültetett tumorok, spontán tumoros kutyák és macskák, valamint daganatos betegek esetében is a Dd-víz fogyasztás hatására.

3. A prosztatatumoron folytatott Fázis II., kettős vak elrendezésű klinikai vizsgálat során a lényeges paraméterek vonatkozásában (hatékonyság, túlélés, klinikai tünetek) szignifikánsan jobb eredményeket kaptunk azon betegeknél, akik a Dd-vizet fogyasztották.

4. Általánosan elfogadott, hogy a nem szteroid típusú gyulladáscsökkentő gyógyszereket (mint pl. az Aspirin) rendszeresen szedők között bizonyos daganatféleségek (tüdő, vastagbél, stb.) ritkábban fordulnak elő. Az alapkutatások azt is igazolták, hogy ez a hatás annak tulajdonítható, hogy ezek a gyógyszerek gátolják a COX-2 gént, mely a prosztaglandin-szintézisben játszik szerepet. Vizsgálataink azt mutatták, hogy a D-megvonás szintén gátolja a COX-2 gén működését, mely alapján feltételezhető, hogy fontos szerepet tölthet be a megelőzés területén is.

5. Policiklusos aromás szénhidrogének hatására génexpresszió emelkedést tapasztaltak állatkísérletekben a c-myc, Ha-ras és p53 génnél 48 órával a kezelés után. Megvizsgáltuk, hogy a deutériummegvonás befolyásolja-e kémiai karcinogénnel kezelt állatokban a c-myc, Ha-ras és p53 gének expresszióját. Eredményeink szerint a Dd-vizet fogyasztó csoportban az egerek különböző szerveiben (lép, tüdő, timusz, vese, máj és nyirokcsomók) mindhárom gén expressziója jelentősen csökkent. Az eredmények azt mutatják, hogy a deutérium koncentráció változtatásával befolyásolni tudjuk a tumor kialakulásában szerepet játszó gének expresszióját.

Az alapkutatási eredmények összhangban állnak külföldi kutatók munkáival és úgy makroszkóposan, mint molekuláris szinten igazolják a deutériummegvonás tumorellenes hatását. Feltételezzük, hogy a sejtek szaporodásához elengedhetetlen a deutérium jelenléte, és a sejtosztódás elindításához a jelet az adja, ha a deutérium aránya időlegesen megnő a hidrogénhez képest (a D/H arány változik). Amikor a beteg normál D-tartalmú vizet fogyaszt, a daganatos sejtek számára nem gond az osztódáshoz szükséges D/H arány biztosítása a sejtben. Amennyiben a D-megvonás révén lecsökkentjük a szervezet deutériumkoncentrációját, a sejtosztódás feltétele nem biztosított, a daganatos sejt csak sokkal később tudja ezt az arányt elérni. Ezzel egy fontos faktort veszünk el a tumoros sejtektől: a lehetőséget, hogy a sejtosztódáshoz a feltételeket biztosítani tudják.

forrás: http://www.preventa.org

Impresszum |  Cégünkről |  Elérhetőségeink |